Sunday, June 26, 2011

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami (Al-'Imran 3:8)