Sunday, April 28, 2013

10 sahabat Rasulullah saw dijamin syurga


  1. Abu Bakar As-siddiq
  2. Umar Al-Khattab
  3. Uthman bin Affan
  4. Ali bin Abi Talib
  5. Talha bin Ubaidillah
  6. Abdul Rahman bin Auf
  7. Zubair Al-awwam
  8. Saad bin Abi Waqas
  9. Sa'id bin Zaid
  10. Abu Ubaidah Al-jarrah

Mereka adalah dalam kalangan assabiqun awwalun, iaitu golongan yang terawal menerima Islam. Mereka juga adalah sahabat Nabi Muhammad saw yang dijamin syurga. Walaupun mereka dijamin syurga, mereka telah berusaha sungguh-sungguh untuk menegakkan syiar Islam. Mereka tidak pernah lari daripada panggilan jihad.

Kita seharusnya menjadikan mereka contoh teladan kita. Banyak yang dapat kita pelajari daripada kehidupan serta sifat-sifat mereka.

Kalau nak tahu selanjutnya tentang 10 sahabat ini, boleh dengar dari video ini : The Superstars Series

No comments: